Hvornår på året kan en termografi udføres

Hvornår på året kan en termografi udføres?

En termografering viser mest, når der er min. 12 graders forskel på temperaturen inde i huset og udenfor. I Danmark betyder det i praksis, at termografering bør udføres fra november til april, medmindre du sætter ekstra meget varme på indenfor og dermed får en større temperaturforskel.

Termografien skal desuden udføres i overskyet vejr, da det giver et forkert resultat, hvis solen skinner på husets overflade. Solen varmer husets overflade op, så de bliver røde og gule på termografien, og så er det næsten umuligt at se, hvor varmen trænger ud af huset.

Det er også vigtigt, at det er stille vejr, da blæst kan forstyrre kameraet.

Stevns Isolering Aps – 72 17 07 71

Udgivet i 5. Info | Kommentarer lukket til Hvornår på året kan en termografi udføres

Hvad kan du bruge termografi til

Hvis du får udført en termografisk undersøgelse af dit hus, vil vi efterfølgende sende dig en rapport med fotos og forklarende tekst, som viser, hvilke svage punkter dit hus har rent energimæssigt.

Rapporten viser:

  • Hvor der er utætheder.
  • Hvor der er kuldebroer.
  • Hvor der mangler isolering.

Hermed har du et godt grundlag for at tage stilling til, hvor det bedst kan betale sig at sætte ind med energiforbedringer.

Hvis du får udbedret de svage punkter, som termografien viser, får du ikke blot en lavere varmeregning. Du får også et hus, der er meget mere behageligt at opholde sig i, fordi du ikke længere vil opleve ubehagelig træk og kulde.

Utætheder
Utætheder og revner i huse opstår typisk på steder, hvor to forskellige materialer møder hinanden. Det kan f.eks. være i et af husets hjørner, hvor gulvet møder ydervægge. Varmen kan også forsvinde ud omkring skorstenen til brændeovnen eller gennem stikkontakterne.

Med en termografi får du et klart billede af, hvor huset har utætheder, så du har mulighed for at lukke dem effektivt.

Kuldebroer
En kuldebro er et sted, hvor kulden kan trænge ind udefra gennem husets konstruktioner. En kuldebro kan f.eks. opstå et sted, hvor et materiale har direkte forbindelse fra husets yderside til husets inderside, så kulden kan transporteres gennem materialet.

Et typisk eksempel på en sådan kuldebro findes i mange huse der, hvor en muret ydervæg møder et vindue. Her er den afsluttende mursten op til et vindue ofte sat på tværs mellem ydervæg og indervæg. Det skaber en kuldebro omkring vinduet, som du vil kunne se på termografien.

Når du ved, at huset har en kuldebro ved vinduet, kan du gøre noget ved den, f.eks. i forbindelse med at du skifter vinduer. Du kan skære i den sten, der ligger på tværs, så der kan komme et stykke isolering imellem. Det kan minimere kuldebroen væsentligt.

Dårlig udført eller mangelfuld isolering
En kuldebro kan også opstå, hvis et isoleringsarbejde ikke er udført omhyggeligt nok. Isoleringen kan f.eks. ligge forkert inde i en hulmur, eller den kan være sunket sammen. Det kan du ikke umiddelbart se, da isoleringen jo er skjult inde i hulmuren. Men med en termografisk undersøgelse er det muligt at se, om hulmursisoleringen ligger, som den skal.

Termografien kan også vise, om der mangler isolering bestemte steder i huset. På termografien kan du se nøjagtig, hvor du skal sætte ind med mere isolering.

Stevns Isolering Aps – 72 17 07 71

Udgivet i 5. Info | Kommentarer lukket til Hvad kan du bruge termografi til

Hvad er termografi

Hvad er termografi?

Termografi er en varmeteknisk undersøgelse af et hus, som viser, hvor der slipper varme ud – eller kulde ind.

Undersøgelsen foregår, ved at man tager et billede af huset med et særligt kamera, som er temperaturfølsomt – kameraet registrerer infrarød stråling. Derefter kan man på en skærm se et billede af temperaturen på husets overflader. Der, hvor overfladen er koldest, er farven grøn eller blå, og der, hvor den er varmest, er farven rød eller gul.

På en termografi, der er taget af huset udefra, vil de røde og gule farver vise, hvor der slipper varme ud af huset. En varm overflade er nemlig tegn på, at der er en utæthed, en kuldebro eller et sted, som er dårligt isoleret.

På et termografibillede, som er taget inde fra huset, vil blå og grønne farver vise, hvor kulden kommer ind i huset.

Stevns Isolering Aps – 72 17 07 71
Udgivet i 5. Info | Kommentarer lukket til Hvad er termografi

Konstruktionskatalog

Se 21 konstruktionsforslag

Konstruktionskatalog – juni 2010

Udgivet i 5. Info | Kommentarer lukket til Konstruktionskatalog

Efterisolering af krybekælder

Se isolering af krybekælder

Udgivet i 5. Info | Kommentarer lukket til Efterisolering af krybekælder

Hvad med mus og skadedyr?

Mus og andre pattedyr vil blive generet af at borsaltene, der virker desinficerende og derfor udtørrer deres hud. Man har lavet forsøg med hvilke typer materiale mus helst bygger rede i. De forsøg viser, at ingen mus vil bo og føde unger i Papiruld. Borsaltene virker endvidere effektivt som gift på insekter og svampesporer.

Udgivet i 5. Info | Skriv en kommentar

Hvordan klare Papiruld sig i forhold til fugt og vand?

Papiruld er meget fugttransporterende (hygroskopisk), og derfor kan man med Papiruld ofte bygge huse uden brug af plastdampspærre. Det betyder i praksis, at både bolig og konstruktioner kan ånde. I Rapporten “Bygningsdele med Cellulose og Høruld” som er udarbejdet af Bygge og Miljøteknik- og Brandteknisk Institut findes der en helt unik metode til eftervisning af fugtforhold i bygningskonstruktioner. Den korte version er at man skal sikre, at der er lufttæt på den indvendige side og af den skal være mindst fem gange tættere end den udvendige side af lagdelte konstruktioner, f.eks. vægge. Dette kan nemt opnås uden at bruge plastdampspærre.

Med hensyn til vandskader ved f.eks. sprungne vandrør- taget er blæst af mv., vil Papiruld også blive beskadiget og skal skiftes ud, ligesom med andre isoleringsprodukter.
Fordelen ved Papiruld er, at vandskadet uld nemt kan suges ud af væggene igen.

Udgivet i 5. Info | Skriv en kommentar

Fordelen ved granulat

Ved brug af granulat minimerer man forekomsten af kuldebroer. Granulat lægger sig helt ind til alle former og fylder sprækker og revner, så det danner en helt tæt isolering. Isolering med måtter omkring rør og andre skæve former er besværligt og har svært ved at slutte tæt og kan give store varmetab.

Ved isolering med granulat undgår man spild og affald.

Udgivet i 5. Info | Skriv en kommentar

Sætter Papirulden sig – altså synker sammen?

I åbne konstruktioner som loft og gulvkonstruktioner, vil alt løst granulat sætte sig en smule. Det gælder også Papiruld. Der lægges altid ekstra isolering således, at Papirulden kan sætte sig, og man derved stadig opnår den ønskede tykkelse.

I lukkede konstruktioner komprimeres Papirulden. På den måde sikrer vores autoriserede isolatører, at isoleringen ikke sætter sig. Arbejdet udføres i henhold til de gældende normer og vores kvalitetssikringskrav, som altid skal følges. Der udfyldes kvalitetssikringsskemaer på enhver opgave.

Udgivet i 5. Info | Skriv en kommentar

Hvad indeholder papiruld?

Papiruld er 85% findelt avispapir og 6 vægt % borsalte og 9 vægt% aluminiumhydroxid.
Aluminiumhydroxiden bruges blandt andet som slibemiddel i vores tandpastaer, sikkerhedstændstikker samt til imprægnering af tøj m.v. Borsalt bruges blandt andet til øjenskyllevand og til imprægnering imod brand, råd og svamp. I en undersøgelse fortaget af firmaet Chemtox Miljørådgivning konkluderes det, at ved eksempelvis udblæsning løst på et loft, dvs. det tidspunkt hvor vores brugerne er i størst mulig berøring med isoleringsmaterialet og støvet derfra, skal man arbejde 7,5 time pr. dag i hele 3 menneskeliv uden støvmaske før, man vil ramme grænseværdierne, som stadig regnes for ubetydelige.

Vi anbefaler altid brug af støvmaske.

Arbejdsmiljø Instituttet – AMI, har fortaget en undersøgelse af forekomsten af bor i indeklimaet. Formålet med undersøgelsen har ved litteraturstudier og feltmålinger været at vurdere størrelsesordenen af borforekomsten i indeklimaet i huse med og uden isoleringsmateriale imprægneret med borholdige stoffer. Resultat af undersøgelsen frembragte ingen artikler, der beskriver forekomst af borsyre eller boraks i luften i indeklimaet. På basis af de udførte feltmålinger kan det konkluderes, at forekomsten af bor i indeklimaet ikke eller kun i meget ringe grad, adskiller sig fra baggrundsforekomsten, det vil sige i luften udenfor.

Udgivet i 5. Info | Skriv en kommentar