Isoleringsevnen – også kaldet Lambda-værdi?

Ifølge VIF – VarmeIsoleringsForeningen er Papiruld det bedst isolerende løsfyldsprodukt på det danske marked. Papiruld har en deklareret lambdaværdi på 39 – jo lavere lambdaværdi jo bedre isoleringsevne.

Sammenligning af lambda-værdier:

Papiruld             0,039 w/mk.

Perlite                 0,042 w/mk.

Rockwool           0,044  w/mk.

Isover                 0,044  w/mk.

Polystyren         0,055  w/mk.

Leca nødder      0,085  w/mk.

Vermiculite        0,091  w/mk.

Det vil sige Papiruld isolerer over 10 % bedre end mineraluld.

Papirulden er en hul fiber, det vil sige, at den også isolerer i sig selv modsat eksempelvis mineraluld som består af massive fiber.

Den helt store fordel med Papiruld er, at man kan isolere i én hel flade uden en eneste samling. Der er ingen afskæring, spild, tilpasningsproblemer eller svind, fordi Papiruld former sig perfekt til omgivelserne. Papiruld er perfekt til efterisolering af eksempelvis lofter, fordi den falder ned i samtlige revner og sprækker, som er skaber kuldebroer. Revner og sprækker opstår ofte, fordi man på sit loft har opmagasineret af flyttekasser oven på isoleringsmaterialet, samt eventuelle ventilations- el, vvs og antenneopgaver som er udført i tidens løb.

Udgivet i 5. Info | Skriv en kommentar

Klør og kradser Papiruld?

Papirud klør og kradser ikke. Papiruld indeholder ikke syntetiske fiber, og udsætter derfor ikke brugerne for kløe, svie og andet ubehag. Papiruld er et rart, blødt og varmt produkt.

Udgivet i 5. Info | Kommentarer lukket til Klør og kradser Papiruld?

Er Papiruld afprøvet og gennemtestet?

Papiruld er gennemtestet af Dansk Brandteknisk Institut, Dansk Teknologisk Institut, By og Byg (SBI), Bygge og Miljøteknik, DTU Danmarks Tekniske Universitet, DS Dansk Standard, BST Bedrift Sundheds Tjenesten, GGFT- Grøn Guide i Randers, Hussvamp laboratoriet, Murværkscentret, m. flere.

Papiruld Danmark ApS er medlem af brancheforeningen for danske producenter af varmeisolering – Varmeisoleringsforeningen (VIF). Foreningen sikrer at medlemmerne og de tilsluttede produkter overholder gældende regler og standarder for deklaration af isoleringsmaterialer. Vores produkt er underlagt både et internt og eksternt kontrolsystem, hvor VIF i samarbejde med Teknologisk Institut kontrollerer, at Papiruld overholder standarden.

Siden 1997 er der gennemført forskning i forskellige isoleringsmaterialer inkl. Papiruld.

Man kan læse rapporterne og se resultaterne på www.alternativisolering.dk.
De fleste resultater er samlet i By og Byg Anvisning nr. 207.

Udgivet i 5. Info | Kommentarer lukket til Er Papiruld afprøvet og gennemtestet?

Hvornår er Papiruld udviklet, og i hvor mange år er der produceret Papiruld i Danmark?

Papirisolering blev opfundet i 1892 i USA, og patenteret samme år. Det kom til Europa efter 2. verdenskrig og er i dag udbredt i hele Europa. I Danmark er Papiruld Danmark den eneste producent af testet og gennemprøvet Papiruld, og har produceret og forhandlet ulden i Hillerød siden 1989.

Udgivet i 5. Info | Kommentarer lukket til Hvornår er Papiruld udviklet, og i hvor mange år er der produceret Papiruld i Danmark?

Ny samarbejdspartner

Udgivet i 6. Partnere | Skriv en kommentar

Et uisoleret hus bruger 3 gange mere energi end et topisoleret hus.

Hvad koster det så – ved loftsisolering?
Et loft på 120 m2 hvor der nu er et lag isolering på 100 mm, lægger vi 300 mm oven på, dette koster kr. 16.500,-. Hertil kan eventuelt komme udgift til at hæve gangbro, etablere vindbegrænsning m.v.

Hvad sparer man så – ved loftsisolering?
120 m2 loft gange en besparelse på kr. 50,- giver en årlig besparelse på kr. 6.000,- i løbet af 10 år giver det en skattefri gevinst på op til kr. 60.000,-. Samtidig bliver bo-komforten væsentlig forøget.

Hvad koster det så – ved hulmursisolering?
I et sådant hus er der som regel ca. 70 m2 hulmur, som typisk koster kr. 10.000,-

 

Hvad sparer man så der – ved hulmursisolering?
70 m2 hulmur gange en besparelse på kr. 50,- giver en besparelse på kr. 3.500,- i løbet af 10 år giver det en skattefri gevinst på op til kr. 35.000,-

Besparelserne er baseret på Energistyrelsens tal, landsgennemsnit og en naturgaspris på kr. 5.90,- pr. m3. Prisen på energi stiger løbende og sammen med de stigende grønne afgifter, er der intet der tyder på, at energien fremover bliver billigere.

Stevns Isolering – 72 17 07 71

Udgivet i 5. Info | Skriv en kommentar

Papiruld et dansk kvalitetsprodukt

I virkelighedens verden viser målinger foretaget af DTU og Teknologisk Institut i bygninger, at isoleringsevnen ved isolering med Papiruld er bedre end deklareret  =  10 % bedre.

Til almen information er Rockwool samt Isover i battsform henholdsvis 73 % og 119 % dårligere end deklareret.

 (Kilde: Beskrevet i Vedvarende energi & miljø 5/05 – En tossehistorie fra det virkelige liv)

Stevns Isolering – Autoriseret papiruld indblæsningsfirma – 72 17 07 71

Udgivet i 3. Viden om, 5. Info | Skriv en kommentar

Sikkerhed og garanti

Papiruld er tilsluttet:

VIF: Dansk forening af fabrikanter af varmeisoleringsmaterialer.

VIK: Varmeisoleingskontrollen, som tillige varetager kontrollen med Papirulds produkter i samarbejde med Dansk Teknologisk Institut.

Ifølge VIF – varmeisoleringsforeningens produktoversigt 2008 – Er PAPIRULD det løsfyldsprodukt, der har den bedste isoleringsværdi på det danske marked.

Vi udfærdiger kvalitetssikrings skemaer på alle isolerings opgaver, og har produktansvarsforsikring på 5.000.000,00kr.

Stevns Isolering – Aut. papirulds isolatør – 72 17 07 71

Udgivet i 3. Viden om, 5. Info | Skriv en kommentar

Der ligger penge på dit loft

Penge på loftet

I mange boliger er der nemme penge at hente på loft, hulmur eller gulvisolering, ved at efterisolere dem. Et typisk regnstykke ved en efterisolering er, investeringen er hjemme på 2-4 år, derefter er besparelsen med garanti tilbagevendende, år efter år SKATTEFRIT. Samtidigt vil der være et meget bedre indeklima.

Stevns Isolering – 72 17 07 71

Udgivet i 3. Viden om, 5. Info | Skriv en kommentar

Fordele med papiruld

  •  Når papiruld blæses ind i konstruktionen som løs fyld, isolerer det en anelse bedre end mineraluldsgranulat. Faktisk har papiruld en lamdaklasse 40, hvor mineralduld løst blæst ind har 44. Papiruld isolerer altså ca. 10% bedre. 

  • Produktionen af papiruld er miljøvenlig.   

  • Papiruld klør og kradser ikke som mineraluld, da papirulden ikke indeholder mineralske stoffer af nogen art.  

  • Papiruld er ikke i sig selv brandsikkert, selvom det tilsættes brandhæmmende kemikalier.  

  • Papiruld er biologisk nedbrydeligt, og tåler bedre end andre isoleringsprodukter at blive udsat for fugt.  

  • Papiruld lydisolerer bedre end mineraluld. 

Stevns Isolering – 72 17 07 71

Udgivet i 3. Viden om, 5. Info | Skriv en kommentar