Hvad indeholder papiruld?

Papiruld er 85% findelt avispapir og 6 vægt % borsalte og 9 vægt% aluminiumhydroxid.
Aluminiumhydroxiden bruges blandt andet som slibemiddel i vores tandpastaer, sikkerhedstændstikker samt til imprægnering af tøj m.v. Borsalt bruges blandt andet til øjenskyllevand og til imprægnering imod brand, råd og svamp. I en undersøgelse fortaget af firmaet Chemtox Miljørådgivning konkluderes det, at ved eksempelvis udblæsning løst på et loft, dvs. det tidspunkt hvor vores brugerne er i størst mulig berøring med isoleringsmaterialet og støvet derfra, skal man arbejde 7,5 time pr. dag i hele 3 menneskeliv uden støvmaske før, man vil ramme grænseværdierne, som stadig regnes for ubetydelige.

Vi anbefaler altid brug af støvmaske.

Arbejdsmiljø Instituttet – AMI, har fortaget en undersøgelse af forekomsten af bor i indeklimaet. Formålet med undersøgelsen har ved litteraturstudier og feltmålinger været at vurdere størrelsesordenen af borforekomsten i indeklimaet i huse med og uden isoleringsmateriale imprægneret med borholdige stoffer. Resultat af undersøgelsen frembragte ingen artikler, der beskriver forekomst af borsyre eller boraks i luften i indeklimaet. På basis af de udførte feltmålinger kan det konkluderes, at forekomsten af bor i indeklimaet ikke eller kun i meget ringe grad, adskiller sig fra baggrundsforekomsten, det vil sige i luften udenfor.

Dette indlæg blev udgivet i 5. Info. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *